Τελικη ημεριδα του εργου ΟΔΟΣ 2020

Το ΟΔΟΣ 2020 στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης IoT και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, θα υλοποιήσει συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, χωρίς ουσιαστικές και δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής.

 “Δήλωση Συμμετοχής στην Ημερίδα”