ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΣ 2020

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική ημερίδα του έργου ΟΔΟΣ2020 την Παρασκευή 3 Ιουνίου, όπου παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την ελληνική κοινοπραξία. Η καινοτομία που αναπτύχθηκε στο έργο παρέχει τη δυνατότητα αποστολής στατικών, δυναμικών πληροφοριών ασφαλείας και της κατάστασης τόσο του οδοστρώματος όσο των επικρατουσών περιβαλλοντικών συνθηκών στους οδηγούς και τους διαχειριστές των Read more about ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΣ 2020[…]

Τελικη ημεριδα του εργου ΟΔΟΣ 2020

Το ΟΔΟΣ 2020 στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης IoT και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, θα υλοποιήσει συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, χωρίς ουσιαστικές και δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής.  “Δήλωση Συμμετοχής στην Ημερίδα”