1
2
3
4

ΟΔΟΣ 2020

ΕΥΦΥΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το έργο ΟΔΟΣ 2020, μέσω της συνεργασίας 3 Επιχειρήσεων και 3 Ερευνητικών Φορέων, στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης του Δικτύου των Πραγμάτων («Internet of Things» – IoT) και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, υλοποιεί συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών χωρίς ουσιαστικές και δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής.
Η ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλέτες, …) και απαιτεί ελάχιστο έως μηδενικό εξοπλισμό από μέρους των οχημάτων. Η προτεινόμενη λύση στηρίζεται στην ενσωμάτωση δικτύου μίκρο και νάνο αισθητήρων σε ειδικά στοιχεία υποδομής που τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες που παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στις τερματικές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες ενσωματωμένες ή μη, κλπ.) των οδηγών με τη μορφή έξυπνων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που δίνουν τις ανάλογες αναγγελίες/πληροφόρηση, προειδοποιήσεις και συστάσεις στους οδηγούς αλλά και στους χειριστές της υποδομής προάγοντας ταυτόχρονα την οδική ασφάλεια, την αποδοτικότητα των μεταφορών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων στην υποδομή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του ΟΔΟΣ 2020 είναι οι παρακάτω:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Προσομοίωση Σύγχρονων Συστημάτων Υποστήριξης του Οδηγού και των Πληροφορικών Συστημάτων Εντός Οχήματος για τα μη εξοπλισμένα οχήματα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μέτρηση επιπέδου φθοράς από αισθητήρες και μετάδοση στα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Παροχή προσωποποιημένης πληροφορίας στους οδηγούς για την πληροφόρηση τους σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ

Αυτόματη ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους μέσω αισθητήρων και ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών μικρού κόστους, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Φορείς και προγράμματα συγχρηματοδότησης του έργου ΟΔΟΣ 2020: