Ευφυες ολοκληρωμενο συνεργατικο συστημα Οδικης ασφαλειας και συντηρησης Οδικων υποδομων προς το 2020

ΟΔΟΣ 2020

espa image

Περιγραφή

Η Πράξη «Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα Οδικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προς το 2020 – ΟΔΟΣ 2020» (Τ1ΕΔΚ-03081) με κωδικό MIS 5032799, έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Το έργο ΟΔΟΣ 2020, μέσω της συνεργασίας 3 Επιχειρήσεων και 3 Ερευνητικών Φορέων, στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης του Δικτύου των Πραγμάτων («Internet of Things» – IoT) και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, υλοποιεί συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών χωρίς ουσιαστικές και δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής.

Η ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλέτες, …) και  απαιτεί ελάχιστο έως μηδενικό εξοπλισμό από μέρους των οχημάτων.

Η προτεινόμενη λύση στηρίζεται στην ενσωμάτωση δικτύου μίκρο και νάνο αισθητήρων σε ειδικά στοιχεία υποδομής που τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες που παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στις τερματικές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες ενσωματωμένες ή μη, κλπ.) των οδηγών με τη μορφή έξυπνων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που δίνουν τις ανάλογες αναγγελίες/πληροφόρηση, προειδοποιήσεις και συστάσεις στους οδηγούς αλλά και στους χειριστές της υποδομής προάγοντας ταυτόχρονα την οδική ασφάλεια, την αποδοτικότητα των μεταφορών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων στην υποδομή.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του ΟΔΟΣ 2020 είναι οι παρακάτω:

 

Εφαρμογη οδικης ασφαλειας για την υποστηριξη οδηγου

Προσομοίωση Σύγχρονων Συστημάτων Υποστήριξης Οδηγού και των Πληροφορικών Συστημάτων Εντός Οχήματος για τα μη εξοπλισμένα οχήματα

Παρακολουθηση φθορας οδοστρωματος και προγνωσης αναγκων συντηρησης

Μέτρηση επιπέδου φθοράς από αισθητήρες και μετάδοση στα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων

Προσωποποιημενες Εικονικες Πινακιδες Μεταβλητων Μηνυματων

Παροχή προσωποποιημένης πληροφορίας στους οδηγούς για την πληροφόρηση τους σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε τοπικό επίπεδο

Εικονικα Διοδια

Αυτόματη ηλεκτρονική πληρωμή των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους μέσω αισθητήρων και ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών μικρού κόστους, με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

ΕΤΑΙΡΟΙ

Συμμετέχοντες φορείς στο έργο ΟΔΟΣ 2020

ΕΚΕΤΑ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Ερευνητικός Φορέας

ELTRUN

Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητικός Φορέας

ΝΕΑ