Η πρώτη Ημερίδα του έργου ΟΔΟΣ 2020 (Ευφυές ολοκληρωμένο συνεργατικό σύστημα ΟΔικής ασφάλειας και συντήρησης Οδικών υποδομών προΣ το 2020) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στις εγκαταστάσεις των Αττικών Διαδρομών, ενός από τους βασικούς εταίρους. Παρουσία εκπροσώπων του δικτύου ελληνικών αυτοκινητοδρόμων (HELLASTRON), συζητήθηκαν οικονομοτεχνικές λεπτομέρειες των εφαρμογών του έργου, ενώ μελετήθηκαν τα διάφορα σενάρια εγκατάστασης και χρήσης του συστήματος, με σκοπό να αποσαφηνιστεί η άποψη των ειδικών, η οποία σφυγμομετρήθηκε βάσει έρευνας ερωτηματολογίου με χρήση ενός προηγμένου on-line εργαλείου (διαδικτυακή διαδραστική εφαρμογή mentimeter). Βάσει της ανταλλαγής απόψεων, δρομολογήθηκε και η σύνταξη ερωτηματολογίων προς αποστολή σε ειδικούς συνεργάτες και πελάτες των εταίρων της κοινοπραξίας, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων όσον αφορά στη δημιουργία σειράς σεναρίων εφαρμογής και χρήσης του συστήματος.