Εφαρμογη Οδικης Ασφαλειας για την Υποστηριξη του Οδηγου

Απευθύνεται σε οδηγούς οχημάτων παντός τύπου και έχει ως στόχο να προσομοιώσει τα Σύγχρονα Συστήματα Υποστήριξης Οδηγού – ΣΣΥΟ (“Advanced Driver Assistance Systems” – “ADAS”) για τα εξοπλισμένα αυτοκίνητα και τα Πληροφοριακά Συστήματα Εντός Οχήματος – ΠΣΕΟ (“In-vehicle Information Systems” – IVIS) για τα μη εξοπλισμένα οχήματα. Ο οδηγός, μέσω της συνδυασμένης χρήσης των πληροφοριών που θα προέρχονται από την υποδομή αλλά και της τρέχουσας ταχύτητας και θέσης του (και, προοδευτικά, του ιστορικού οδηγικού του προφίλ) θα λαμβάνει προσωποποιημένες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κρίσιμων οδικών σεναρίων, όπως στην περίπτωση αλλαγής ορίων ταχύτητας, κατειλημμένων «νεκρών γωνιών», επικίνδυνης ολισθηρότητας ή φθοράς οδοστρώματος, εγγύτητας (αφύλαχτων) σιδηροδρομικών διαβάσεων, έργων επί της οδού, κυκλοφοριακής συμφόρησης, ατυχημάτων, μη αναμενόμενων/γνωστοποιημένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως σύμπτυξη λωρίδων λόγω έργων, κλπ., με αντίστοιχες συστάσεις για την προσαρμογή της οδηγικής του συμπεριφοράς (π.χ. πέδηση έκτακτης ανάγκης, μείωση ταχύτητας, επιτάχυνση/επιβράδυνση, αύξηση απόστασης ασφαλείας, έγκαιρη αλλαγή λωρίδας κλπ.).