Συστοιχία σήμανσης

Τύπος Συστοιχία σήμανσης
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)  
Σχόλια / Περιγραφή AGGLOTHERM TS, AGGLOTHERM 50 (δομημένες επιγραφές τύπου II από θερμοπλαστικά)
Κατασκευαστής SWARCO Limburger Lackfabrik GmbH
Χρωματική απόχρωση Λευκό
Ενδεικτικό κόστος (τιμή)  
Ελαστική συμμετρία  
Μέτρο ελαστικότητας  
Λόγος Poisson  
Αντοχή σε θλίψη  
Αντοχή σε εφελκυσμό  
Σύνδεσμος ιστοσελίδας (για περαιτέρω πληροφορίες) www.swarco.com/limburgerlackfabrik